ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสำนวนคดีเพื่อลดใช้กระดาษและลดภาระในการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง

image เอกสารแนบ