ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ประชาสัมพันธ์
ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอม ประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าอวยพรและรับพรจากผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 คณะผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าอวยพรและรับพรจากผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565
   

 

 

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 

 

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image