ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

ประชาสัมพันธ์
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ให้บริการโดยไม่หยุดพักเที่ยง ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ทุกงาน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ให้บริการโดยไม่หยุดพักเที่ยง ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ทุกงาน

 

☻News☻
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดการอบรมภาควิชาการ การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การประเมินความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 13 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปากเปล่าเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 13 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบปากเปล่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดแข่งขันว่าความในศาลจำลองรอบรองชนะเลิศ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประกาศผลทีมที่เข้ารอบการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562 (รอบชิงชนะเลิศ)

 

image
image
image
image

 

ประกาศ/ระเบียบ/E-Book/ความรู้/อื่นๆ

 

 

image
image
image
image
image
image