ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประกาศ สำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ (เครื่องวิทยุคมนาคม) ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๕ วัตต์ จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ