ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ต้อนรับคณะนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “TAI Smart Internship 2022”

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
โดยนายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง กล่าวต้อนรับคณะนิสิตนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ “
TAI Smart Internship 2022”
ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
และมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
“กระบวนพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการพิจารณาคดีของศาล”
โดย นางอารยา ธีรการุณวงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง
และ
นายสักกพันธุ์ จิตรจง ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง
ณ ห้องประชุมดุลพาห ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
ากนั้นเยี่ยมชมการปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ของศาล
เช่น ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพ ศูนย์วิทยบริการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ