ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์

            สืบเนื่องจากนโยบายประธานศาลฎีกา “เสมอภาค” และ “สร้างสรรค์” ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จึงได้ส่งเสริมให้มีการนำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์มาใช้มากยิ่งขึ้น โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา นายเทอดชัย ธนะพงศ์พร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์แก่คู่ความในคดีความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ณ ห้องไกล่เกลี่ย ชั้น 5 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

            ด้วยประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ คู่ความไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง จึงขอเชิญชวนคู่พิพาทหรือคู่ความใช้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการยุติข้อพิพาท โดยแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2141 1809


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ