ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

          วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมี
นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธี

           ในการนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นำโดยนายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมด้วยนายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ข้าราชการฯ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563 ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ