ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบฯ รุ่นที่ 13
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

              เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดพิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยมีนางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นประธานในพิธี นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน  และนายสมบุญ พัชรโสภาคย์ เป็นผู้นำผู้พิพากษาสมทบฯ รุ่นที่ 13 จำนวน 69 ท่าน ปฏิญาณตนต่อหน้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง โดยในพิธีนี้มีคณะผู้บริหารและคณะผู้พิพากษาให้เกียรติเข้าร่วม


image เอกสารแนบ