ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ต้อนรับ Ms. Mona Pinzan ผู้ช่วยผู้พิพากษาจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส
image

image รูปภาพ
image
image
image

                                เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับ Ms. Mona Pinzan, ผู้ช่วยผู้พิพากษา, สถาบันอบรมผู้พิพากษาแห่งชาติ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (Trainee Judge, L'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM)) เข้าฝึกงานและศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาลยุติธรรมและสถาบันอบรมผู้พิพากษาแห่งชาติ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image เอกสารแนบ