ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมบิดา นายธนิต ชังถาวร ผู้พิพากษาสมทบ
image

image รูปภาพ
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมด้วยเลขานุการ ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมคุณพ่อชาญ ชังถาวร บิดานายธนิต ชังถาวร ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ศาลาพิสิษฐ์กุล ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี


image เอกสารแนบ