Accessibility Tools

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง (IP&IT Bar 2024)image
image

image รูปภาพ
image

                     ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง (IP&IT Bar 2024) ในหัวข้อ การขับเคลื่อนทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในยุคเทคโนโลยีไร้พรมแดน "Legal Resilience and Innovation: Navigating Intellectual Property and Trade in the Technological Frontier" ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 - วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 (อบรมทุกวันเสาร์/อาทิตย์ 8 ครั้ง ศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการค้าระหว่างประเทศ 2 ครั้ง) โดยมีการอบรม 2 รูปแบบ รายละเอียดดังนี้

1. การอบรม ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

  • ค่าลงทะเบียนท่านละ 30,000 บาท
  • พิเศษ!! ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เหลือเพียงท่านละ 28,000 บาท

2. การอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) ค่าลงทะเบียนท่านละ 20,000 บาท

3. ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านสามารถชมวิดิโอการอบรมย้อนหลังได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ผู้จัดกำหนด

4. ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้รับของสมนาคุณ ดังนี้

  • หนังสือรวมพระราชบัญญัติและข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 1 เล่ม
  • เสื้อโปโลปักลายโครงการ จำนวน 1 ตัว
  • กระเป๋าผ้าสกรีนลายโครงการ จำนวน 1 ใบ

5. ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้รับเอกสารประกอบการอบรมเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Drive พร้อมของสมนาคุณ ดังนี้

  • กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิสกรีนลายโครงการ จำนวน 1 กระบอก
  • เพาเวอร์แบงค์ความจุ 5,000 mAh สกรีนลายโครงการ จำนวน 1 ชิ้น

หากผู้เข้ารับการอบรมท่านใดประสงค์รับแฟ้มเอกสารประกอบการอบรมเป็นกระดาษจะไม่ได้รับของที่ระลึกดังกล่าว

6. ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางดังนี้

  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือสั่งจ่ายด้วยเช็ค

          ชื่อบัญชี เงินสนับสนุนพัฒนางานด้านวิชาการ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ

          เลขที่บัญชี 975-0-01940-7

          ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารเอ)

  • ชำระเงินสด พร้อมรับหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ณ บริเวณงาน ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 (สำหรับผู้เข้าอบรม ณ สถานที่จริงเท่านั้น)

ท่านสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ทาง Google Form หรือกดแก้ไขข้อมูลในอีเมลตอบรับอัตโนมัติของระบบเพื่อแก้ไขคำตอบในแบบฟอร์มและส่งหลักฐานการชำระเงินต่อไป หรือส่งหลักฐานการชำระเงินที่ ipitbar@gmail.com

*ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ไม่สามารถนำไปหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือลดหย่อนภาษีได้*

**ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากการชำระค่าลงทะเบียนแก่ธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระเงินโดยตรง

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

****ผู้ที่เข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมดจะได้รับประกาศนียบัตร

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง Google Form https://forms.gle/nZqFjHU6VgqK8pvu6

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 02 1430733, 02 1411910 ต่อ 11855

นวลนลิน 081 5355110

ศิริมาดา 085 3011610

ธราพงษ์ 061 3249953

E-mail: ipitbar@gmail.com

Website: www.ipitc.coj.go.th


image เอกสารแนบ