ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

คลังความรู้
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Experiences of, and Constraints on, Technology Transfer Practice in Thai Government and University Sectors โดย ดร. อรกนก พรรณรักษา | The Experiences of, and Constraints on, Technology Transfer Practice in Thai Government and University Sectors by Dr. Orakanoke Phanraksa

image เอกสารแนบ