ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

รับฟังการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศเนื่องในโอกาสศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เปิดทำการครบ ๒๑ ปี เรื่อง “Contemporary and Emerging Issues on Intellectual Property and Data Protection Laws in the Disruptive Era: International and National Perspectives” วันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

image เอกสารแนบ