ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศเนื่องในโอกาสศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เปิดทำการครบ 21 ปี เรื่อง “Contemporary and Emerging Issues on Intellectual Property and Data Protection Laws in the Disruptive Era: International and National Perspectives” วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561

image เอกสารแนบ