ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

image
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP Bar 2021) ในหัวข้อ "IP Challenges in the Next Normal" ความท้าทายของทรัพย์สินทางปัญญาในยุค Next Normal

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ขอเชิญท่านเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP Bar 2021) ในหัวข้อ "IP Challenges in the Next Normal" ความท้าทายของทรัพย์สินทางปัญญาในยุค Next Normal ระหว่างวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 รวม 8 ครั้ง ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตารางการอบรม หัวข้อการอบรม วิทยากร และประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ

และลงทะเบียนได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyi07moYqHW4x8Q4obVDm7K42nStmwknDnQ6MFi_EVIiurrg/viewform?usp=sf_link

หรือทาง QR Code และช่องทางการติดต่อที่ปรากฎในโปสเตอร์


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ