ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

แนวทางการบริหารจัดการสำนวนคดีเพื่อลดการใช้กระดาษและลดภาระในการจัดเก็บเอกสารในศาลทรัพย์สินทางปัญญา


image รูปภาพ
image