ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ