ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก การจ้างเหมาบริการรายบุคคล ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

image เอกสารแนบ