ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเก้าอี้ทำงาน จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ