ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประกาศสำนักอำนวยประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

image เอกสารแนบ