ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

image เอกสารแนบ