ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประกาศ สำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ