ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานปรับปรุงห้องทำงานของศูนย์นัดความและศูนย์ประสานงานก่อนสืบพยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ