ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ