Accessibility Tools

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ให้การต้อนรับผู้พิพากษาย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ วาระ 1 เมษายน 2567image

        วันที่ 1 - 2 เมษายน 2567 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยนายตุล เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง พร้อมด้วยนายพรชัย หวังประเสริฐกุล นางสาวสมรศรี ตีระวัฒนานนท์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้การต้อนรับนายวีระยุทธ บุณยบุตร นางสาวพิมพ์ชนก เจริญกิจขจร นางสาวสุธิสาร์ โรจนสุวรรณ
และนางสาวมัชฌิมา บริสุทธิ์พงศากุล
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในวาระ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยมีนายสักกพันธุ์ จิตรจง เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และนางเกษรทิพย์ นิวาสวุฒิกิจ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ของศาล จากนั้นรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ข้อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง” โดยนายตุล เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ในช่วงบ่ายรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ข้อสังเกตในการปฏิบัติหน้าที่เวร” โดยนายวัชรพล สุนทระศานติก ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และนายทศพล พิทักษ์เนตินัย ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ณ ห้องประชุมดุลพาห ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง                


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ