ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าร่วมบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยนายวรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และนายสักกพันธุ์ จิตรจง ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉพาะทาง (ครั้งที่ 1) ที่จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมงานตุลาการ โดยช่วงเช้านายวรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีลิขสิทธิ์ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์” และช่วงบ่ายนายสักกพันธุ์ จิตรจง บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีเครื่องหมายการค้า : กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์” ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ผ่านระบบ Facebook LIVE


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ