ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คณะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ให้การต้อนรับ Mr. Peter N Fowler Mr. Ryan J. Foss และคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

           วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Peter N Fowler, Senior Counsel for Enforcement, United State Patent and Trademark Office ในโอกาสกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐประจำประเทศไทยเป็นการชั่วคราว พร้อมกับหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการจัดการคดีทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Mr. Ryan J. Foss, Economic Analyst , Embassy of the United States of America และคณะเจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าร่วมการหารือ ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ