ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

       วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อสรุปผลการทำงานของคณะกรรมการชมรมฯ ที่ผ่านมา และดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯ ชุดใหม่ โดยมี นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับชมวีดิทัศน์สรุปผลงานของคณะกรรมการชมรมฯ ที่ผ่านมา พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกแก่คณะกรรมการชมรมฯ ชุดเก่าและกล่าวแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการชมรมฯ ชุดใหม่ ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และผ่านการประชุมทางออนไลน์ในระบบ ZOOM


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ