ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

      วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยนายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านทางเว็บไซต์ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 5 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจทางเว็บไซต์ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565          


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ