ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คณะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าเยี่ยมคารวะองคมนตรี เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565

                เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ นายเทอดชัย ธนะพงศ์พร รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ และนายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ