ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คณะผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าอวยพรและรับพรจากผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565

        วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเริงชัย ลิ้มภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง พร้อมคณะผู้พิพากษา เข้าอวยพรและรับพรจาก นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ และนายเทอดชัย ธนะพงศ์พร รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ