ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม บิดานายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

           เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 18.30 น. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม คุณพ่อสุรชัย ตันกาญจนานุรักษ์ บิดานายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง โดยมี นายวรวุฒิ ทวาทศินอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และบุคลากรในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ณ ศาลา 3 วัดลุ่มมหาชัยชุมพล อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ