ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เยี่ยมชมการปรับปรุงห้องพิจารณาที่ 13

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และ นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลฯ เยี่ยมชมการปรับปรุงห้องพิจารณาที่ 13 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ซึ่งได้ปรับปรุงให้มีความสง่างามมากขึ้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์รองรับการพิจารณาคดีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความและประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ