ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง มอบเงินบริจาคในโครงการ “หยิบยื่น แบ่งปัน เพื่อทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์”

               เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้พิพากษาสมทบฯ และตัวแทนผู้ประนีประนอม มอบเงินบริจาค

จำนวน 485,000 บาท ในโครงการ “หยิบยื่น แบ่งปันเพื่อทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์” ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

โดยมี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นายพศวัจณ์ กนกนาก รองประธานศาลฎีกา และ ดร.ปาริสา อิศรเสนา กนกนาก

ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม เป็นตัวเเทนรับมอบเงิน ณ ห้องรับรอง อาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา.


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ