ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม และเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจ ของนายสงกรานต์ คงศรีเจริญ ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง รุ่นที่ 12

              เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 19.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ และนายเทอดชัย ธนะพงศ์พร รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลฯ คณะผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม และวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจ นายสงกรานต์ คงศรีเจริญ ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 12 ณ วัดลาดพร้าว ศาลา 1 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ