ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม มารดาของนางนวรัตน์ เปาอินทร์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 12

                เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 19.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ นายเทอดชัย ธนะพงศ์พร รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลฯ คณะผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม นางเฉลิมศรี อภัยวงศ์ มารดา นางนวรัตน์ เปาอินทร์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 12 ณ วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ