ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คณะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

            เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.30 นาฬิกา นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมคณะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง รุ่นที่ 12 พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ