ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ คณะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

            เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา นายศุกร์พิชัย รัตนนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ พร้อมคณะฯ และเวลา 13.20 นาฬิกา นายพงศธร นิ่มมานพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง เข้าเยี่ยมคารวะ นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ และ นายเทอดชัย
ธนะพงศ์พร
รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่วาระวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ