ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เข้าเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

              เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.30 นาฬิกา พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ ผู้กำกับกอง 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ และ นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ