ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คณะผู้บริหารสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

             เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา นายพีรยุทธ ศรีแก้ว อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ และ นายเทอดชัย ธนะพงศ์พร  รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ และ นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ