ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คณะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นำคณะผู้บริหารศาลฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายทวีศักดิ์ ทองภักดี ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา ณ ศาลฎีกา ในโอกาสที่คณะผู้บริหารชุดใหม่เข้าดำรงตำแหน่งที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ในวาระโยกย้าย 1 ตุลาคม 2563


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ