ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเข้าเยี่ยมคารวะ คณะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเข้าเยี่ยมคารวะ นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ และ นายเทอดชัย ธนะพงศ์พร รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ ในโอกาสที่คณะผู้บริหารชุดใหม่เข้าดำรงตำแหน่งในวาระโยกย้าย 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ