ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเข้าร่วมการประชุม South-East Asia IP Judges’ Virtual Roundtable

เมื่อวันที่ 6 และ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  ได้เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ South-East Asia IP Judges’ Virtual Roundtable” ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป (EUIPO) โดยมีนายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Criminal Remedies for IPR Violations in Thailand: Ensuring a Deterrent Effect and the Treatment of Repeat Infringers” และมีนางสาวชนาภา ชอบพิเชียร และนายสักกพันธุ์ จิตรจง ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นผู้แทนเข้าร่วม ในการนี้มีคณะผู้บริหารและผู้พิพากษาในศาลร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ ณ ห้องประชุม
ดุลพาห ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ