ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO)
image

image รูปภาพ
image
image
image

           วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมด้วย นายธรรมนูญ พิทยาภรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ นายสุพรชัย รางแดง รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ และนายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลฯ ให้การต้อนรับ ดร.กิติสรี สุขะปิณฑะ ผู้ช่วยทูตด้านทรัพย์สินทางปัญญา นายธีรินทร์ เจริญพจน์ และนายชีพชนก เชิญขวัญมา ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาวุโส สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (The United States Patent and Trademark Office: USPTO) ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image เอกสารแนบ