ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นางสุวิชา​ นาควัชระอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาล เข้าร่วม ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง

                  ในการนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ และคณะผู้ประนีประนอมฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมอบเงินและสิ่งของแก่บุคลากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 และต่อมาในเวลา 14.00 นาฬิกา นางสุวิชา​ นาควัชระอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง นายวัชรพล สุนทระศานติกเลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง พร้อมคณะผู้ประนีประนอมฯ และบุคลากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ได้เดินทางไปมอบเงินและสิ่งของบริจาคแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี ณ บ้านราชาวดี จังหวัดนนทบุรี


image เอกสารแนบ