ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คณะกรรมการชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าคารวะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ๒๕63 เวลา 13.30 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับคณะกรรมการชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ซึ่งมาเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงานของศาลและชมรม ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image เอกสารแนบ