ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คณะผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าคารวะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
image

image รูปภาพ
image
image
image

                เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะผู้แทนสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด นำโดย นายสนทรรศ สิงหพัศ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าคารวะ นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และคณะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image เอกสารแนบ