ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศึกษาดูงานระบบยื่นฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System)
image

image รูปภาพ
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และ นางศิริพร เด่นเจริญ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีระบบยื่นฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System)ศาลแขวงดอนเมือง โดยมี นางวรัญช์ธิตา สิรเชษฐ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง และ นางนงนุช ศิลปะศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง ให้เกียรติต้อนรับ นำชมวิดีทัศน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำชมพร้อมสาธิตระบบยื่นฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจัดการคดี และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มีอรรถคดี


image เอกสารแนบ