ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คณะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าคารวะผู้บริหารศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
image

image รูปภาพ
image
image
image

                เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นำโดย นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมด้วย รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ เลขานุการฯ เข้าคารวะ นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


image เอกสารแนบ