ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางต้อนรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก เข้าศึกษาดูงาน
image

image รูปภาพ
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กล่าวต้อนรับ นักศึกษา และอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก จำนวน 31 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยคณะผู้เข้าศึกษาดูงานได้เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมและระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง” วิทยากรบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดย นางสาวชนาภา ชอบพิเชียร ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จากนั้นได้เยี่ยมชมขั้นตอนการดำเนินงานส่วนงานต่าง ๆ ภายในศาล เช่น การพิจารณาคดีโดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ การพิจารณาคดีโดยการบันทึกภาพและเสียงด้วยระบบดิจิทัล และศูนย์วิทยบริการ ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


image เอกสารแนบ