ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม นายสมพร ไพสิน ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม นายสมพร ไพสิน ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง รุ่นที่ 10 ณ วัดศรีเรืองบุญ ศาลา 2 จังหวัดนนทบุรี


image เอกสารแนบ